For ansatte i barnehage

Trafikk er et spennende tema som er aktuelt i hverdagen. Barn er trafikanter når de er på tur og hver gang de drar til og fra barnehagen. De lærer trafikal adferd gjennom lek og observasjon av hva de voksne gjør. Her finner du de viktigste ressursene barnehagen trenger for å drive systematisk opplæring og forebygging.

Kurs om trafikksikkerhet i barnehagen? Sjekk når vi kommer til ditt fylke her.