Tips til turer

Hvilke rutiner og regler barnehagen har avhenger av barnehagens omgivelser, nærmiljøet og der dere ellers ferdes med barna. Noen steder er det ikke fortau eller gangfelt, noen må bruker offentlig transport. Det er viktig at den enkelte barnehage har gode rutiner som er tilpasset egne forhold og behov. Trygg trafikk anbefaler at disse rutinene er nedskrevet og godt kjent for alle ansatte.

Vi anbefaler at dere utarbeider rutiner for: