Skole

Skolene skal arbeide helhetlig med trafikksikkerhet og trafikkopplæring i tråd med læreplanverket. Her finner du læringsressurser til bruk i undervisningen for elevene på småskoletrinnet, gode råd og tips og morsomme aktiviteter for barna.