Tips til turer med skolebarn

Hvilke rutiner og regler skolen har avhenger av omgivelser, nærmiljøet og der dere ellers ferdes med elevene. Noen steder er det ikke fortau eller gangfelt, noen må bruker offentlig transport. Det er viktig at den enkelte skole har gode rutiner som er tilpasset egne forhold og behov. Trygg trafikk anbefaler at disse rutinene er nedskrevet og godt kjent for alle ansatte.

Vi anbefaler at dere utarbeider rutiner for: