Barnehage

Barna opplever trafikk når de er på tur, og hver gang de drar til og fra barnehagen. De erfarer trafikk gjennom lek og observasjon av hva de voksne gjør.

På disse sidene vil du finne nyttig informasjon til deg som jobber med barn, eller som er foresatt. Her får du tilgang til pedagogiske aktiviteter om trafikk til bruk inne i barnehagen eller ute på tur. Er du foresatt, får du viktige råd om det å ferdes trygt i trafikken med barn. Du kan også skrive ut aktivitetsheftet vårt og lete etter gamle aktiviteter i arkivet.

Nettbutikken