SFO

Barn er trafikanter hver dag, som passasjer, fotgjenger og etter hvert på sykkel. På disse sidene finner du mer informasjon om en trafikksikker hverdag for barn på SFO.

Den viktigste trafikkreglen:

«Vi skal ta hensyn til hverandre, være oppmerksomme og forsiktige i trafikken. Det er for at det ikke skal skje ulykker og alle skal komme seg trygt fram.»