https://www.tryggtrafikk.no/content/uploads/sites/3/2020/06/mollypeker.jpg

Molly & Partner

Molly & Partner er en filmserie for alle små fotgjengere, både i barnehage og skole. Molly & Partner har ikke bil, men de har både sykkel og trillebår. Klokke klarer de seg uten.  De står opp når de er våkne og legger seg når de er trøtte. Molly & Partner er også kjent fra NRK Radio Super.