Molly & Partner

Molly & Partner er en filmserie som henvender seg til alle små fotgjengere, både i barnehage og skole. Tanken er å motivere barna til å øve på konkrete utfordringer i trafikken sammen med voksne.