Foreldre i barnehage og skole

«Barn har rett på en trygg og god oppvekst, der trafikksikkerhet inngår. Trafikksikkerhet er de voksnes ansvar, og vi er rollemodeller for den oppvoksende generasjon. Hvis holdninger og vaner etableres tidlig vil det være letter å tenke trafikksikkerhet videre i livet.»

Lena Westrum – Opplæringssjef Trygg Trafikk

Barna opplever trafikk når de er på tur, hver gang de drar til og fra barnehage og skole. De erfarer trafikk gjennom lek og observasjon av hva vi voksne gjør.