Foreldre i barnehage og skole

«Barn har rett på en trygg og god oppvekst der trafikksikkerhet inngår. Trafikksikkerhet er de voksnes ansvar, og vi er rollemodeller for den oppvoksende generasjon. Hvis gode vaner og holdninger etableres tidlig, blir det lettere å tenke trafikksikkerhet videre i livet.»

Lena Westrum – Opplæringssjef i Trygg Trafikk

Barna opplever trafikk når de er på tur, og hver gang de drar til og fra barnehage og skole. De erfarer trafikk gjennom lek og observasjon av hva vi voksne gjør.

Aktiviteter og leker som foregår i barnehagen, skolen og på SFO, kan sammen med opplevelser og erfaringer fra trafikken, være med å skape et godt grunnlag for at barna skal kunne ferdes tryggere i trafikken.