Ansatte på SFO

På disse sidene finner du informasjon om trafikk i rammeplan, nyttige tips og ideer til å øve på trafikk i SFO tiden og lærerike filmer om barns forutsetninger i trafikken. Du er en viktig rollemodell for elevene i trafikken, og den kunnskapen de får fra deg tar elevene med seg videre i livet. Vi håper du vil sette av tid til å snakke med barna om trafikken inne på SFO og på tur i nærområdet.

Trafikk gjennom årstidene i TT-klubb

I dette årshjulet vil det komme nyttige aktiviteter til en trafikklubb på SFO.