Barns forutseninger

Barn er impulsive. De har lett for å glemme hva de skal gjøre i trafikken hvis de oppdager noe spennende. Her finner du viktige råd for hvordan barn tenker i trafikken og en filmserie om barns forutsetninger i trafikken opp til 9 år.