6-åringen i trafikken

Det er på SFO de fleste 6. åringene møter sin ny skole og skolevei for første gang. Det beste er om barna får muligheten til å gå, eller sykle sammen med en voksen til SFO. Da får barna viktige erfaring med trafikken i nærmiljø. Her finner du nyttige tips til en god oppstart for 6. åringen på SFO.

Film om 6. åringens forutsetninger i trafikken