Skolestart på SFO

Det er nå elevene oppdager sin nye skolevei og skal klare å bli kjent i et nytt nærmiljø som skolegården er. På denne siden finner du gode ideer for en trygg oppstart på SFO og skolen.

Takk for trygg skoleveg