For ansatte i skolen

På disse sidene får du som lærer lese mer om trafikksikkerhet i Kunnskapsløftet og barns forutsetninger for å ferdes trygt i trafikken. Våre ressurser tar utgangspunkt i at dere kan bruke eget nærmiljø som arena for trafikkopplæring.