For ansatte i skolen

På disse sidene får du som lærer lese mer om trafikksikkerhet i lærerplan slik at skolen kan arbeide helhetlig med trafikksikkerhet og trafikkopplæring i tråd med læreplanverket.