Kunnskapsløftet

Skolens verdigrunnlag er sentral i trafikkopplæringen. Menneskelig ansvarlighet og evnen til å ta gode og etiske valg er en sentral del av opplæringen i skolen. Trafikkopplæring har et langsiktig og forebyggende perspektiv. Gode vaner som etableres tidlig, tar barna med seg videre i livet. Barn og unge skal lære hva som er trygt og hva som kan være farlig, slik at de unngår ulykker i trafikken.