Kunst og håndverk

Samarbeid med lokal kultur- og næringsliv skal bidra til å knytte elevenes skapende arbeid til aktuelle problemstillinger.