Samfunnsfag

Elevene skal få innsikt i hvordan menneske utvikler identitet og tilhørighet, og hvordan de samhandler med andre.