Trafikk i nærmiljøet

Alle kan gjøre noe med område rundt skolen. Kanskje er det ikke mulig å endre på veiene rundt skolen, men vi kan alle endre på holdninger og vaner. Hvis flere går eller sykler til skolen vil skoleveien bli tryggere for alle. Dette setter konseptet Hjertesone fokus på.