Barns forutsetninger

På denne siden kan du se filmer som viser barns forutsetninger i trafikken fra 3 -9 år. Filmene forteller kort om barns utvikling i forhold til syn, hørsel, oppmerksomhet og motorisk utvikling for sin alder.