Arbeid med fagområdene og turer i trafikken

Å gå på tur med barnehagebarn er ikke alltid like enkelt. Det er ofte mange barn og mange hensyn å ta underveis. Det må tas hensyn til sikkerhet, det enkelte barn og gruppens samlede behov. Filmene om barnehagen på tur viser hvordan noen barnehager løser utfordringer i trafikken. Filmene er knyttet opp mot fagområdene i rammeplanen. Dere finner også forslag til forarbeid, ut på tur og etterarbeid til turer knyttet opp mot hvert enkelt fagområde.

Barnehagens fagområder skal ses i sammenheng. Alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold (Rpl. s. 47). Trafikksikkerhet i barnehagen er et tema som skal ta utgangspunkt i barnas interesser, gi rom for utforskning og mestringsfølelse. De voksne i barnehagen må ha kunnskap om barn forutsetninger for å tilrettelegge trafikk-aktiviteter for barn.

Filmene er laget i samarbeid med: