Sikkerhet på busstur

Det er flere grunner til at du må bruke beltet også i bussen. Det er påbudt å bruke belter i busser der det er montert med unntak av bybusser og du risikerer å bli bøtelagt dersom du lar være. Det beste hadde vært om barn ble like godt sikret i buss som i bil, men det er ikke alltid like enkelt å få til i praksis.

Hvis barnehagen velger å gjennomføre tur uten barnesikringsutstyr, bør barnehagen sørge for at:

  • Bussturen ikke går i over 50 km/t
  • Barna sitter i hvert sitt sete, de skal ikke stå eller sitte i midtgangen
  • Ta av sekker, slik at de sitter godt inn på sete
  • Bruk belter der det finnes

Trygg Trafikk ser at anbefalingene medfører praktiske problemer for barnehager og foreldre, som ønsker å transportere de minste barna i buss. Vi mener likevel at her må hensynet til sikkerhet gå foran fremkommelighets- og transportbehov.

Skal dere bestille turbuss anbefaler vi at dere setter krav til at transportselskapet skal stille med sikringsutstyr som beltestol og bilpute.