Årsplanarbeid i barnehagen

Trygg Trafikk anbefaler at alle barnehager omtaler trafikksikkerhet i sine årsplaner. Barnehagen har ansvar for barnas sikkerhet, også når det gjelder trafikk. Ved å implementere trafikk i barnehagens årsplan rettes oppmerksomheten i større grad mot et systematisk arbeid med trafikksikkerhet og trafikkoppdragelse, også på den enkelte avdeling.