Lærerveiledning – Episode 4 Fotgjenger i trafikken

Lærerveiledning Fotgjenger

Læringsmål om relfeks – No skal du lære:

Læringsmål:

  • Reglane for å gå langs ein veg
  • Reglane for å krysse ein veg
  • Forskjellen på å gå åleine og saman med andre