Lærerveiledning – Episode 3 Oppmerksomhet og sikring i bil

Lærerveiledning Oppmerksomhet og sikring i bil

Læringsmål om relfeks – No skal du lære:

Læringsmål:

  • Vi brukar fleire sansar for å ferdast trygt i trafikken
  • Ulike trafikantar ser ikkje alltid det same i trafikken
  • Høyrsla kan hjelpe oss når det kjem bilar vi ikkje kan sjå