Trym og Madikken

Trym og Madikken er en filmserie som henvender seg til alle små fotgjengere i skolen. Tanken er å motivere barna til å øve på konkrete utfordringer i trafikken sammen med voksne.

«Trym og Madikken midt i trafikken» er en filmserie som henvender seg til de yngste barna i  skolen. Alt innholdet er basert på kompetansemålene i læreplan for grunnskolen om å øve på trygg ferdsel i trafikken og å  forstå og følge trafikkreglene.

Nedenfor finner dere læringsressurser med lærerveiledning, fellesoppgaver og individuelle oppgaver. Denne strukturen er lik for alle de seks episodene i filmserien. Vi anbefaler å jobber med innholdet i kronologisk rekkefølge. Bruk gjerne aktivitetsheftet i tillegg til filmene.

Hvordan bruke Trym og Madikken i undervisning?

Trym og Madikken er en serie bestående av 6 episoder. Hver episode er ca 5 minutter lang og fokuserer på et trafikalt tema. For hver episode er det tilrettelagt tillhørende lærerveiledning, samtaleoppgaver, og digitale aktivitetsoppgaver.

Aktivitetsoppgaver er digitale eller fysiske oppgaver som barn kan gjøre alene eller sammen med en voksen. Det finnes også ett fysisk oppgavehefte som er laget i samarbeid med Øistein Tegneblyant.

Samtaleoppgaver

Hver samtaleoppgave er utdrag av hovedfilmen. Gjerne 10 – 15 sekunders sekvenser som hjelper barna til å resonere på det som er blitt presentert i episoden.