Trym og Madikken

Trym og Madikken er en filmserie som henvender seg til alle små fotgjengere i skolen. Tanken er å motivere barna til å øve på konkrete utfordringer i trafikken sammen med voksne.