Skal du se og bli sett, bruk refleks

Har du fotgjengervett, bruk refleks

Vil du gjøre det rett, skal du se og bli sett,

bruk refleks når du går langs en vei

Når du går

Bruk refleks

Langs en vei

Bruk refleks

Lyser bilenes lykter på deg

Bruk refleks

Du blir sett

Bruk refleks

Ganske lett

Bruk refleks

Når du går med refleks langs en vei

Tekst Eyvind Skeie, Melodi Ketil Schei/Eyvind Andreas Skeie, Vokal Camilla Trøen