Reflekssangen

Skal du se og bli sett, bruk refleks
Har du fotgjengervett, bruk refleks
Vil du gjøre det rett, skal du se og bli sett,
bruk refleks når du går langs en vei
Når du går
Bruk refleks
Langs en vei
Bruk refleks
Lyser bilenes lykter på deg
Bruk refleks
Du blir sett
Bruk refleks
Ganske lett
Bruk refleks
Når du går med refleks langs en vei
Tekst Eyvind Skeie, Melodi Ketil Schei/Eyvind Andreas Skeie, Vokal Camilla Trøen

Mer fra Musikk, dans & drama