Sikring av barn i bil

«Alle barn bør sikres bakovervendt så lenge som mulig, minst til 4 år!»

Silje Kristin Hansen – Spesialrådgiver Trygg Trafikk

Se flere filmer om sikring i bil: