Øve med barna i trafikken

Barn trenger å øve på å bli trygge trafikanter, derfor er det lurt å sette av tid til dette. Vi voksne er rollemodeller og barna lærer av det vi gjør, derfor er det lurt å tenke over de valgene vi gjør i trafikken.