Trafikk og fagområdet kropp, bevegelse mat og helse

«Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser.» (Rammeplan for barnehagen, 2017: 49)

Kroppsbeherskelse, motoriske ferdigheter og bruk av sansene er viktig i trafikken. Vi bruker syn og hørsel for å orientere oss. Barn klarer ikke å bruke sansene sine like godt som voksne, og de er heller ikke ferdig motorisk utviklet. Derfor er et viktig at de ikke ferdes alene i trafikken, men øver sammen med en voksen.

Det er mye barna skal lære trafikk for å bli en tryggere trafikant. En av de viktigste tingene som må læres er å opptre rolig og være oppmerksom i trafikken. Noen som ikke er lett når man er i barnehagealder hvor barna fremdeles utvikler sin kroppsbeherskelse, motoriske ferdigheter og koordinasjon. Derfor er det viktig at de ikke ferdes alene i trafikken, men øver seg sammen med voksne.

Sansene våre har en sentral rolle i trafikken, vi bruker syn og hørsel for å orientere oss. Barn klarer ikke å bruke sansene sine like godt som oss voksne. De trenger stimulering av sansene for å bli gode på å bruke de i trafikken. Derfor er det viktig at dere voksne er aktive og tilstedeværende når det ferdes i trafikken.

Barna må lære hvordan de krysser vei, hvordan de oppfører seg på gangfeltet og på bussholdeplassen. Gi barna erfaringer ved å vise og vær en god rollemodell for hvordan man opptrer i trafikken.

«Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser.» (Rammeplan for barnehagen, 2017: 49)