Nærmiljø og samfunn

Barnehagen er ofte på tur i nærmiljøet. Hvordan området rundt barnehagen er varierer, og det er store forskjeller avhengig av hvor i landet barnehagen ligger.

Hva står egentlig om trafikk i dette fagområdet?

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt.

«Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.

Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer er en del av fagområdet. Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene.»

Les mer på Utdanningsdirektoratet sine sider

HER MÅ VI LEGGE INN FORARBEID – PÅ TUR – ETTERARBEID!!! @toneg HVORDAN GJØRE DETTE PÅ EN GOD MÅTE? @toneg @mindetryggtrafikk-no @siwpaulsen

Under er kun et skjermbilde fra den gamle siden (men det er dette jeg snakker om) Se her