Rutiner på bussen

Sjekkliste på busstur:

 • Planlegg turer godt
 • Ha alltid med nok voksne i forhold til antall barn som skal være med på turen
 • Ha god tid for å komme dere til bussholdeplassen
 • Planlegg slik at det ikke blir lang ventetid på bussholdeplassen
 • Opptre rolig på bussholdeplassen
 • Ha god avstand til veien
 • Én voksen går på bussen først, en står i døren og en går på sist
 • Barna går på en og en
 • Alle bør sitte i hvert sitt sete og ta av sekken
 • Bruk alltid bussens belter
 • Ikke la barna stå eller sitte i midtgangen

Vårt utgangspunkt er at barn bør sikres like godt i buss som i bil. En del barnehager opplever at det er vanskelig eller umulig å bruke barnesikringsutstyr på tur med bybuss eller forstadsbuss. Styrer må da ta en vurdering om barnehagen skal dra på tur eller ikke.

Hvis barnehagen velger å gjennomføre tur uten barnesikringsutstyr bør de i det minste sørge for at:

 • bussturen ikke går på veier der fartsgrensen er over 50 km/t.
 • barna plasseres i hvert sitt sete, ikke la dem stå i bussens midtgang.