Av- og påstigning på buss

La en voksen gå inn først, slik at han/hun kan plassere barna i hvert sitt sete. Deretter er det en voksen som blir stående i døren, men en fot i bakken og en på bussen.  Slik sørger dere for at bussen ikke kjører før dere er helt klare.
Den siste voksne går bakerst og passer på at alle kommer trygt på. Når alle er på plass, gir den som står i døren tegn til bussjåføren om at dere er klare.

Huskeregler for av- og påstigning:

  • Gå én og én når dere skal gå av og på bussen
  • En voksen går alltid av og på først, deretter kommer barna
  • Alle skal skal sitte i hvert sitt sete
  • Beltene festes forsvarlig på hvert barn
  • Ta alltid av sekken og åpne opp jakker/dresser slik at belte ligger godt inn til kroppen. Stram beltene godt!