Hva bør dere tenke på før dere skal på tur?

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier, normer og holdninge