For de aller minste

Det er aldri for tidlig å starte med trafikkopplæring. Hvis gode holdninger og vaner legges tidlig vil det være lettere å ta det med seg videre i livet. De minste barna er også ute i trafikken og de får ofte med seg mer enn vi voksne tror.

Her finner dere forslag til aktiviteter dere kan bruke med de minste barna i barnehagen.