Etterarbeid- kunst, kultur og kreativitet

Samlingsstund etter tur

Etter at dere har vært ute på tur kan det være fint å sette seg ned å snakke sammen om det dere har opplevd. Kanskje gikk dere i trafikken og opplevde og lærte mye nytt?

Barn kommuniserer inntrykk og uttrykk gjennom kunst, kultur og kreativitet også på området trafikk. Barn lærer når de leker. Ofte gjenforteller de egne opplevelser og bearbeider følelser. I leken er det muligheter til å observere barnas egne uttrykksformer. Trafikklek kan være spontan og barnestyrt, eller den kan være mer arrangert og voksenstyrt.

Skapende virksomhet rundt trafikk som tema kan gjøres som individuelt arbeid eller i fellesskap med bruk av tegning, form, farge, collage og modeller. Her kan det også være forskjellige grader av voksenstyring. Noen oppgaver kan være igangsettere for eksempel introduksjon til en tegning slik: «Det var helt mørkt da Ida skulle hjem fra barnehagen.»

  • Lag en historie sammen med barna. Start for eks med «Amad skulle gå over en vei hvor det var mange biler» og la barna si en setning hver om hvordan det gikk. Det kan hende en voksen må gripe inn for å styre historien på rett vei eller redde Amad
  • Se på filmen fra Øistein trafikkblyant om Guro Gangfelt og prøv å lag deres eget gangfelt.