Etterarbeid

Når dere kommer tilbake fra tur er det lurt å samle barna for å snakke om hva dere har gjort og hvorfor dere tok de valgene dere gjorde.