Etterarbeid

Når dere kommer tilbake fra tur er det lurt å samle barna for å snakke om hva dere har gjort og hvorfor dere tok de valgene i trafikken som dere gjorde.

Når det gjelder de eldste barna er det lurt å arbeide fokusert med deres trafikkforståelse. De gjør seg klare for å begynne på skolen, og blir stadig mer selvstendige. Dette er en spennende og viktig tid. Her kan vi voksne lære barna hva det viktigste de må kunne om trafikk er.

Barn som har kompetanse om punktene under, har lært mye som er viktig for at de skal være trygge i trafikken:

  • Hva betyr det å ta hensyn
  • Hva er trygt og farlig på skoleveien
  • Hvordan gå trygt
  • Hvordan bruke sansen