Etterarbeid- antall, rom og form

Samlingsstund Antall rom og form

Barna har nå fått noen opplevelser og erfaringer med at det er mange forskjellige former ute i trafikken. Kanskje har dere også snakket om avstand i form av cm, meter og km?

Fagområdet Antall , rom og form omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.

I trafikken ser vi former på skilt, veioppmerking, bygninger, biler og mye mer. Kanskje tok dere noen bilder av de formene dere så? Da kan det være fint å se på de sammen og bruke bildene som et utgangspunkt for samtale. Har dere ikke bilder kan dere printe ut skilt fra nettet.

Snakk med barna om antall, tall og form:  

  • Hvilke skilt så dere i trafikken?
  • Hvilke form har de?
  • Hvilke andre former der så når dere var ute?
  • Sorter gjerne de forskjellige formene i kategorier
  • Hvor mange former så dere?

Dere kan også lage enkle regnestykker ved å legge bilde av formene ut på gulvet og la barna flytte formene for å for eksempel se hvor mye er 2 sirkler + 1 sirkel? Hva blir 1 firkant + 2 sirkler?

Snakk med barna om avstand:

  • Hvor langt gikk dere?
  • Hvor mange skritt kan dere ha gått?
  • Er det like langt å kjøre bil eller sykle den veien dere gikk?
  • Dere kan også se hvor dere gikk og hvor langt det var på feks Google map.