Begrepsavklaring

Når dere er ute på tur bruker barna kroppen mye, og dere må tenke på barnas forutsetninger. For et lite barn kan det være utfordrende å bare skulle gå av og på bussen eller komme seg opp på en litt høy fortauskant.

Ord og begreper dere kan snakke om på tur er for eksempel:

  • Hva er egentlig bevegelse?
  • Hvordan beveger biler og busser seg?
  • Hva beveger seg i trafikken? (kjøretøy, trikk, traktor, mennesker, dyr)
  • Hva er glede? Er vi glade på tur?
  • Er det bra for oss å gå på tur? Og hvorfor liker kroppen vår bevegelse?
  • Hvordan bruker vi kroppen i trafikken? (ferdigheter, sanser, bevegelser)
  • Er det noe som er litt vanskelig når vi går ute i trafikken?