Trafikksikkerhet om sommeren

«Det er viktig at barn sikres like godt på ferie, som til hverdags»

Marie Louise Zangenberg – Spesialrådgiver Trygg Trafikk