1. Innhenting av person- og firmaopplysninger

Medlemmet* samtykker i og godkjenner Trygg Trafikks registrering og behandling av medlemmets personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning og disse medlemsvilkårene. Trygg Trafikk er behandlingsansvarlig for de personopplysninger et medlem samtykker i å avgi. Et medlem har krav på innsyn og retting av sine personopplysninger

 

  1. Bruk av person- og firmaopplysninger

Opplysningene kan brukes av Trygg Trafikk og deltakende virksomheter for å sende ut informasjon. Medlemmets postadresse og e-postadresse kan bli brukt til å sende medlemmet informasjon og tilbud innenfor rammen av norsk, svensk og dansk lov og gjeldende regler.

 

  1. Tilbaketrekking av samtykke og korreksjon av opplysninger

Et medlem kan trekke tilbake sitt samtykke til at Trygg Trafikk registrerer og behandler medlemmets personopplysninger. En tilbaketrekking av samtykke vil bli behandlet som en oppsigelse av medlemskapet i Barnas Trafikklubb. Tilbaketrekking gjøres ved å kontakte Barnas Trafikklubb.

*Medlemmet kan også være en betegnelse på den oppnevnte barnehagen

Laster...