FAQ

Ofte stilte spørsmål

Er det greit å bruke private biler ved transport av barn i barnehagen?

Noen barnehageforsikringer dekker barnet i alt det foretar seg i barnehagen, alt fra lek til transport med privatbil. Det er viktig å huske på er at det er sjåføren som har ansvaret for at bilen er i forskriftsmessig stand, og at alle passasjerer under 15 år er sikret riktig etter lovverket. Forsikringsordningene varierer. Vi anbefaler at dere setter dere godt inn i barnehagens forsikringsvilkår. Ta også teamet opp på personalmøte og med samarbeidsutvalget i barnehagen. Finn gode løsninger sammen.

Hvor kan vi få tak i reflekser?

Reflekser kan du få kjøpt for eksempel i sportsbutikker og leketøysbutikker. Undersøk i ditt nærområde. I tillegg er det mange nettbutikker som har dette: Seeme, Reflexprodukter, Reflexconsult og Morild.

For gratis reflekser anbefaler vi å høre med lokale bedrifter, forsikringsselskap og lignende.

Hvordan sikrer jeg barnet mitt gående på vei til og fra barnehagen?

Bruk alltid refleks, helst refleksvest. La barnet gå lengst vekk fra trafikken. Være en god rollemodell for ditt og andres barn ved å ta de trygge valgene i trafikken.

Hvordan sikrer jeg barnet mitt i bil på vei til og fra barnehagen?

Det er påbudt å sikre barn med godkjent barnesete til de er minst 135 cm høye, eller over 36 kilo tunge. Barn bør sikres bakovervendt så lenge som mulig, helst til 4 år. Ha aldri beltet bak ryggen eller under armen, og husk å stramme beltet godt.

Hvordan sikre barn i bybuss?

Barnehager som skal på tur med barna bør:

  • ikke bruke bybusser hvis ruta går på veier der fartsgrensen er over 50 km/t.
  • plassere barna i hvert sitt sete, ikke la dem stå i bussens midtgang.

Trygg Trafikk ser at disse anbefalingene medfører praktiske problemer for barnehager og foreldre som ønsker å transportere de minste barna i buss. Vi mener likevel at her må hensynet til sikkerhet gå foran fremkommelighets- og transportbehov.

Er det greit å bruke sparkesykkel i barnehagen?

Bruk av sparkesykkel som har store hjul, bør skje på avgrenset område inne på barnehagens uteplass slik at barna ikke får for stor fart.

Skal barn bruke sykkelhjelm når de sykler på trehjulsykkel?

Trygg Trafikk anbefaler at barn ikke bruker hjelm på trehjulssykkel. Barn bruker trehjulssykkel mer som leketøy enn et kjøretøy, og de kan lett glemme å ta av hjelmen når de leker. Under lek kan det skje at stroppene på hjelmen setter seg fast og barna dermed kan bli kvalt. I tillegg er sjansen for å falle av og slå hodet relativt liten.

Er det greit at barnehagen bruker sykler med to hjul inne på barnehagens område?

Vi anbefaler at barnehagen lar barna bruke tohjulssykkel på et avgrenset og skjermet område. Bruk hjelm på tohjulssykkel. Det må alltid være en voksen som passer på at de ikke sykler andre steder slik at de kan skade seg selv og andre. Den voksne må også passe på at de tar av sykkelhjelmen når de er ferdige med syklingen og går over til annen lek.

Kan Trygg Trafikk komme på foreldremøte i barnehagen?

Trygg Trafikk har dessverre ikke mulighet til å delta på foreldremøter i alle barnehager rundt i landet. Men vi kan være behjelpelige med tips og råd til gjennomføring av møte med trafikk som tema. Spør oss gjerne om dere har spesielle trafikkutfordringer dere ønsker å drøfte før gjennomføring av foreldremøter.

Har Trygg Trafikk brosjyrer vi kan få?

Trygg Trafikks materiell og brosjyrer kan lastes ned fra nettsiden vår eller kan kjøpes i nettbutikken.

 

Når er det barnehagekurs i mitt fylke?

Trygg Trafikk arrangerer kurs for barnehagepersonell. Se vår kurskalender for når det er barnehagekurs i ditt fylke.

Hvordan blir vi trafikksikker barnehage?

Ønsker dere å bli trafikksikker barnehage, ta kontakt med Trygg Trafikks distriktsleder i ditt fylke.

Hva er trafikksikker barnehage?

Trafikksikker barnehage er et konsept utviklet av Trygg Trafikk for å sikre at lover og forskrifter bli ivaretatt i barnehagen. For å bli godkjent som trafikksikker barnehage må noen enkle kriterier oppfylles. For eksempel må barnehagen ha trafikksikkerhet i sine planverk.