Ut på tur – Kommunikasjon, språk og tekst

Når vi er ute i trafikken opplever og erfarer vi mye som omhandler kommunikasjon, språk og tekst. I trafikken kommuniserer vi hele tiden, både gjennom språk, kroppsspråk, tekst og symboler. Dette gjør vi voksne nesten helt uten å tenke over det. Men for å bli en god trafikant må dette læres inn i tidlig alder. For å forstå hvordan vi kommuniserer godt i trafikken må barna få mange opplevelser og erfaringer med det å ferdes trygt.

Barn har behov for å snakke om alt de ser, hører og opplever i trafikken. Det er et godt utgangspunkt for å knytte trafikk til fagområdet kommunikasjon, språk og tekst.

Å få varierte erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av rikt språk. Det betyr at personalet må tilrettelegge for meningsfulle opplevelser blant annet på turer i nærmiljøet og skape tid og rom for samtale om opplevelser, erfaringer og tanker i for – og etterkant. Opplæringen må bidra til at barna får muligheter til å reflektere over sine egne erfaringer i trafikken og se kritisk på forhold som de ønsker å få forandret. For at barn skal bli trygge trafikanter er det nødvendig at de utvikler god kroppsbeherskelse og lærer å bruke sansene sine i trafikken

Ut på tur med de minste i trafikken

En tur med de minste barna i barnehagen trenger ikke være så lang. Det er mye spennende å oppleve i nærheten av barnehagen, men da hender det at vi må ut i trafikken.  Det er aldri for tidlig å begynne med trafikkopplæring. De minste barna forstår kanskje ikke alt, men vi kan hjelpe de så de får noen opplevelser og erfaringer med å ferdes trygt

Tips til tur med de minste barna: 

 • Stopp opp i god avstand til veien før dere krysser over
 • La barna være med å se seg godt for til alle kanter
 • Tren på å få øyekontakt med sjåføren før der krysser
 • Gå rolig
 • Ha god tid
 • Alle bør bruke refleksvester, også de voksne
 • Bruk gjerne turpinner, tau eller turringer så barna har noe å holde i

Ut på tur med de større barna i barnehagen

Når barna har blitt 3-4 år er de klare for litt lengre turer. De har nå fått en bedre forståelse for hva som er trygt og hva som er farlig i trafikken. Men det er fortsatt mye de må lære for de kan ferdes alene.

Nøkkelord i trafikkopplæring er samtale og refleksjon. Målet er å lære barna å tenke selv, tolke og vurdere slik at de på sikt vil kunne ferdes i trafikken alene uten selv å bli skadet eller at de skader andre. Vi oppfordrer både barnehagepersonell og foreldre til å bruke tiden de er i trafikken sammen med barna til å snakke om alt de ser, hører og opplever i trafikken.

Tips til tur med de større barna i barnehagen: 

 • Alle bør bruke refleksvester, også de voksne
 • Go rolig
 • Snakk om hva dere ser i trafikken
 • Snakk om hvorfor det er viktig være forsiktig i trafikken
 • Ha gjerne med i-pad eller lignende dere og barna kan bruke til å ta bilder av det dere ser
 • Bruk gjerne turpinner, turringer eller tau så har barna noe å holde i mens dere er i trafikken
 • La barna være med å vurdere situasjoner som for eksempel:
  • Kan vi krysse veien her
  • Hva må vi tenke på før vi krysser en vei
  • Hvordan skal vi gå langs en vei

 

Laster...