Trafikk og fagområdet kropp, bevegelse mat og helse

«Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser.»


Kroppsbeherskelse, motoriske ferdigheter og bruk av sansene er viktig i trafikken. Vi bruker syn og hørsel for å orientere oss. Barn klarer ikke å bruke sansene sine like godt som voksne, og de er heller ikke ferdig motorisk utviklet. Derfor er et viktig at de ikke ferdes alene i trafikken, men øver sammen med en voksen.
Det er mye som skal læres for å bli en tryggere trafikant. En av de viktigste tingene vi må lære er å opptre rolig i trafikken. Det er ikke alltid like lett når man er i barnehagealder.
Et sted det er viktig at vi opptrer rolig, er på bussholdeplassen. Når barnehagen skal på tur med buss er det ofte mange barn som skal vente på bussen samtidig, da er det ekstra viktig at vi tenker over og opptrer rolig.

Laster...