Trafikk i fagområdet Natur, miljø og teknologi

«Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider»

Barn skal få innsikt i naturens forandringer gjennom året. Når det blir mørkt om høsten, må refleksen frem. I tillegg kan det være tåke og regn som ødelegger sikten. Når snøen kommer, blir det glatt og vanskeligere å gå og kjøre. Gangfeltet blir kanskje borte under snøen, og fortauet blir smalere. Store måkebiler kan komme der fotgjengerne går. Når våren kommer, er det mange fler syklister ute på veiene igjen. Snakk om forandringene som følger årstider og vær. Knytt læringen til barnas erfaringer og spørsmål.

Finn eksempler på tekniske løsninger som er relevante. Trafikklys styres automatisk, og noen av dem har lydsignal. Hva skjer når lyset skifter fra grønt til rødt? Ta utgangspunkt i det dere har i nærmiljøet og snakk om gult lys, blinkende grønn mann, signalanlegget ved en tog-overgang eller det som er aktuelt.

Andre eksempler på emner kan være: Hva betyr det at en bil bruker blinklyset? Hva slags utstyr er det på en sykkel? Hvorfor skal vi bruke hjelm på sykkel?

Laster...