Trafikk i fagområdet Kommunikasjon språk og tekst

«Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle din språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barna leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.»

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. I trafikkopplæringen er det noen grunnleggende begreper knyttet til trafikanter, regler, sikkerhetsutstyr, kjøretøy og fysisk miljø. Hva er trygt og hva er farlig? Ute i trafikken kan dere snakke om det dere ser, og inne kan dere knytte kommunikasjonen til barnas opplevelser, bilder, musikk, fortellinger og digitale hjelpemidler. Gjentagelser er viktig.

Knytt gjerne huskeregler til konkrete kjennemerker i nærmiljøet – for eksempel: når vi går til butikken skal vi alltid gå på den siden av veien der barnehagen ligger, og når vi går tilbake skal vi gå langs det gule gjerdet.

Trafikkopplæring er mer enn å huske regler. For å skape motivasjon og interesse, kan dere involvere barna i tekstskaping og fortellinger – for eksempel: «Trafikk er…», «Hvis jeg fikk bestemme over trafikken…».

Sanger og dikt kan gjøre det lettere å lære huskeregler i trafikken.

Laster...