Tips underveis på turen

Å ferdes i nærmiljøet med mange barn kan være utfordrende. Det er ofte mange trafikale hensyn vi må ta og vi må passe på at alle er trygge samtidig som barna gjøre seg erfaringer og får opplevelser de kan ta med seg videre.

Hvis vi er i trafikken og skal ha fokus på fagområdet antall, rom og form, kan det være lurt å ta utgangspunkt i skilt. Men vi finner også antall, rom og form i for eksempel bygninger, veioppmerking, hus og alt vi ser rundt oss.

Når vi er ute på tur kan vi snakke med barna om:

Skilt

Hva er egentlig skilt? Kan mennesker være skilt?

 • Hvilke skilt ser vi
 • Hvilken form har skiltene
 • Hvor mange skilt finner vi
 • Hvilken farge har skiltene

Hva annet har forskjellige former langs veien?

 • Og hvilken form har det?

Tid

 • Hvor lang tid tar det å flytte seg fra A-Å (fra barnehagen til for eksempel biblioteket)?
 • Hva er tid?
 • Hvem har tid?
 • Hvorfor har vi tid?

Avstand

 • Hva er avstand?
 • Hvor langt er det fra for eksempel begynnelsen til slutten av veien
 • Hva er meter og hvor langt er 1 meter?
Laster...