Sikkerhet på busstur

Sikkerhet på busstur
Vårt utgangspunkt er at barn bør sikres like godt i buss som i bil. En del barnehager opplever at det er vanskelig eller umulig å bruke barnesikringsutstyr på tur med bybuss eller forstadsbuss. Barnehagen må da ta en vurdering om barnehagen skal dra på tur eller ikke.
Hvis barnehagen velger å gjennomføre tur uten barnesikringsutstyr bør dere sørge for:
• bussturen ikke går på veier der fartsgrensen er over 50 km/t.
• plassere barna i hvert sitt sete, ikke la dem stå i bussens midtgang.
Praktiske problemer
Trygg Trafikk ser at anbefalingene medfører praktiske problemer for barnehager og foreldre, som ønsker å transportere de minste barna i buss. Vi mener likevel at her må hensynet til sikkerhet gå foran fremkommelighets- og transportbehov.

Laster...