Samlingsstund

Det er alltid fint å forberede barna på hva og hvor dere skal før der går på tur. Hvis dere skal ferdes til fots i nærmiljøet er det viktig at de voksne vet hva slags trafikale utfordringer som finnes. Det kan være lurt å ha gått opp ruten på forhånd og tenke igjennom hvordan dere på best mulig måte kan løse de trafikale utfordringene.

Husk å alltid velg den tryggeste veien, selv om den kanskje er litt lengre

Tips til samtale med barna: 

 • Hvordan går vi langs en vei uten fortau?
 • Hvordan går vi på en fortau
 • Hva er et fortau?
 • Hva er et gangfelt?
 • Hvordan krysser vi en vei uten gangfelt?
 • Hvordan krysser vi en vei med gangfelt?
 • Hva er et lyskryss?
 • Hva vil det si å ha øyekontakt?
 • Hvorfor bør vi ha øyekontakt med sjåføren?
 • Er det bilen eller sjåføren som kjører?
 • Hvilken side av veien skal vi gå på?
  •  Tips: I utgangspunktet skal vi gå på venstre side av veien. Men noen ganger må vi av sikkerhetsmessige årsaker gå på høyre side. Det kan være i for eksempel en uoversiktlig sving. Velg alltid å gå på den tryggeste siden av veien. 

 

 

Laster...